Attente By Fally Ipupa Lyrics translation paroles en anglais

https://www.youtube.com/watch?v=IIBSq8s6s0s

Attente By Fally Ipupa Lyrics translation paroles en anglais

Translated by
Godfrey Ojiambo and Jonas Lusalusa

1) Oh tozela tozela bon
To ndimi to ko zela kasi
Mais to ko telema wapi

1) You want us to continue waiting
where shall we stand
we accept to wait but

2) Baza wapi, wapi bango
Bayé ba lobaka ké bolingo ezalaka té
Bongo oyo ékwéli nga lélo eza nini
Na kutani no motema na nga ebouger

2) where are they
those who said that love does not exist
what happened to me then
I met you my heart shaked

3) Nga na kola nga na Yuma
Ba famille ba bulaka nga na zala sango
Yo operturber ba plan ya vie na ngayi
Pongi ya bolingo ezipi ngaï ti na suki
Ya moto oh oh oh ya moto oh oh oh

3) I was brought up as a calm person
my family wanted me to become a priest
you disrupted the plans of my life
Love has covered my body including the hair

4) Ezo langwisa ngaï na zo lala nango, Jozeli
Douter na nionso mais na bolingo nanga té,
Douter na nionso mais na bolingo nanga té,
Mapwata Joseli

4) (I’m completely immersed in it,
I go to sleep with it, Jozeli)
(doubt other things but never doubt my love for you)
(doubt other things but never doubt my
love for you Mapwata Joseli)

5) Nga na kola nga na Yuma
Ba famille ba bolaka nga na zala sango
Yo operturber ba plan ya vie na ngayi
Pongi ya bolingo ezipi ngaï ti na suki
Bolingo é pesi nga droit ébélé éh

5) I was brought up with weakness/fear
my family shaped me to be a good person
you disrupt the plans of my life
Am obsessed with love
love has given me alot of rights

6) Bolingo é pesi nga droit ébélé éh hummmmm mama
Notenment yako léla sans ba beta ngaï
Yako tanga soyi sans ko zala kinzéngi Jozelie

6) love has given me alot of rights éh hummmmm mama
I was born to cry without being beaten
I was born to salivate without anything Jozelie

CHORUS:
7) Tala ba cimetière na nga epusani mosika na
Nga pona bolingo yo opesi ngaï
Tala suki na nga ya pembé ekomi ko yinda yango
moko banda o decidé yo linga gaï
eh oun oun moto a zelaka masuwa a zelaka na linbongo

7) look at the way my tribulations have spread far away from me
because of the love you gave me
see the way my grey hair has turned black
you’re the only one to decide if you really love me
eh oh oh one waits for a boat at the dock

8) Moto a zelaka avion a zelaka na aeroport
Moto azelaka lokola a zelaka na gare
Moto a zelaka bolingo a telemaka wapi yebisa ngai
Po nga na zelaka yo oh oh hummmm
Yeh yeh yeh yeh no no no no no Joseli Mapwata mobali ya Jadé Kalouti

8) (one waits for an aeroplane at the airport)
(one waits the way a passanger waits for the bus at the bustop)
(tell me where one who waits for love is supposed to wait)
(because Iam waiting for you)
(Joseli Mapwata husband to Jadé Kalouti)

9) Tala ba cimetière na nga epusani mosika na
nga pona bolingo yo opesi ngaï
Tala suki na nga ya pembé ekomi ko yinda yango
moko banda o decidé yo linga gaï

9) (look at the way my tribulations have spread far away from me)
(because of the love you gave me)
(see the way my grey hair has turned black)
(you’re the only one to decide if you really love me)

10) humm pesa nga tango Joseli ya kolula yoh bien heiin! Mapwata humm
yo oza kitoko mingi papa na Justine
yo oza elengi gout ouu Joseli Mapwata ata
mboka mobimba ba boyi yo nga na ko linga yo kaka
eh yo za elengi mingi Joseli Mapwata

10) (give me sometime to admire/love you well Joseli Mapwata)
(youre so hansome father to Justine)
(you’re so sweet to taste Joseli Mapwata even)
(the people in whole world has restrained me to only love you)
(you’re so sweet Joseli Mapwata)

11) Yo wana na kati kati ya ébalé oko sokola ah ah ah
namituni yo na ebalé nani apetoli moninga
Yo wana na iiiih kati kati ya ébalé oko sokola ah ah
Na mitouni yo na ébalé
Nani a pétoli moninga Joseli Mapwta

11) (you alone here in the middle of the river how will you bathe?)
(I just asked myself, between you and the river who will washed the other?)
(you alone here in the middle of the river how will you bathe?)
(I just asked myself, between you and the river who
will washed the other Joseli Mapwta?)

CHORUS:
12) Tala ba cimetière na nga epusani mosika na
nga pona bolingo yo opesi ngaï
Tala suki na nga ya pembé ekomi ko yinda yango
moko banda o decidé yo linga gaï
eh oun oun moto a zelaka masuwa a zelaka na linbongo

12) (look at the way my tribulations have spread far away from me)
(because of the love you gave me)
(see the way my grey hair has turned black)
(you’re the only one to decide if you really love me)
(eh oh oh one waits for a boat at the dock)

13) moto a zelaka avion a zelaka na aeroport
moto azelaka nini oyo azelaka na nini oyo
moto azelaka bolingo atelelemaka wapi huuum moto
azelaka atelemaka wapi Eve Malawuka le perche

13) (one waits for an aeroplane at the airport)
(what does one wait for? what does one wait for?)
(where does someone waiting for love is supposed to stand while waiting?)
(where does he/she stand? where does he/she wait? Eve Malawuka the pearch)

DEDICATIONS
14) Minion Simplis, Awundu Nadege, Terke Boni Mbemba, Marko Kozai, Kuantie Kisala la merveil, Joel Wembo Begas et Abitsu (baninga Joseli ah tobina)

14) Minion Simplis, Awundu Nadege, Terke Boni Mbemba, Marko Kozai, Kuantie Kisala la merveil, Joel Wembo Begas et Abitsu baninga Joseli ah tobina
(friends of Joseli let us dance)

15) vraiment c-à-dire mére Zala Nzinga Nzinga na Pére
Nonon Mvuama, Cris Nsilu, Alpha Bokole Lolo Milolo, Cindy Jus d’orange Dieudoné, Yangumba Ngoumba, Apo Ipame eeh Nicole Vangu, Maze Nzongo ooh Ursule Peshanga,Julien Nsiku, Serge Kasina aaah
15)vraiment c-à-dire mére Zala Nzinga Nzinga na Pére
Nonon Mvuama, Cris Nsilu, Alpha Bokole Lolo Milolo, Cindy Jus d’orange Dieudoné, Yangumba Ngoumba, Apo Ipame eeh Nicole Vangu, Maze Nzongo ooh Ursule Peshanga,Julien Nsiku, Serge Kasina aaah

CHORUS:
16) Tala ba cimetière na nga epusani mosika na
(look the way my tribulations are all gone/forgotten)
nga pona bolingo yo opesi ngaï
(because of the love you gave me)
Tala suki na nga ya pembé ekomi ko yinda yango
(see the way my grey hair has turned black)

17) moko banda o decidé yo linga gaï
(you’re the only one to decide if you really love me)
eh oun oun moto a zelaka masuwa a zelaka na linbongo
(eh oh oh one waits for a boat at the dock)
moto a zelaka avion a zelaka na aeroport moto a
(one waits for an aeroplane at the airport)

18) moto azelaka nini oyo azelaka na nini oyo
(what does one wait for? what does one wait for?)
moto azelaka bolingo atelelemaka wapi huuum moto
(where does someone waiting for love is supposed to stand while waiting?)
azelaka atelemaka wapi Eve Malawuka le perche
(where does he/she stand? where does he/she wait? Eve Malawuka the pearch)

DEDICATIONS
19) Amido Jose, Patric Kapalay, Patrick Nzoiba…tala ba cimetiére na nga
(Amido Jose, Patric Kapalay, Patrick Nzoiba…tala ba cimetiére na nga
(look at the way my tribulations have spread far) … FIN

Attente By Fally Ipupa Lyrics translation paroles en anglais

Leave A Comments

Comments

2 Comments

Your email address will not be published.