Amour Interet Ferre Gola Paroles en Lingala sans traduction de lyrics, with english translation

Amour Interet Ferre Gola Paroles en Lingala avec traduction de lyrics, with english translation

https://twitter.com/LingalaSchool

Amour Interet Ferre Gola Paroles en Lingala avec traduction de lyrics, with english translation

1) Amour nayo Musampayi eza ya interet
Pongi eteyi nga butu mobimba
Na luka ya ngayi nzela

2) Ata nazali le seul habitant ya motema nayo
Le jour cconcurrent akoya
Nako bima sans préavis

Instrumental

3) Amour nayo Blandine Mputu eza ya interet
Pongi eteyi nga butu mobimba
Na luka ya ngayi nzela

[ http://goo.gl/MQLrM4 Lingala Lessons 13 to 16 ]

4) Ata nazali le seul habitant ya motema nayo
Le jour concurrent akoya
Nako bima sans préavis

Instrumental

5) Osi o sucer nga mingi sukali esili
Na soni ozosala ba samblant deti amour ezali
Prolongation ya nini ozo luka
Mission nayo es’accomplir

6) Mbondo nazaliki komela esalinga retour
Maloba nayo ya sukali elengi ata na juré
Etalisaka nga kaka nasima
Mbala oyo naboyi

7) Sourire tendresse faut na somba na mbongo
Jamais na kakola
Yeba certitude esila ka
Mba oyo naboyi

8) Ba reponse nayo ya ko improviser
Ba option oyo olanda
Ozangaka tjr na monoko té
il faut okosa nga

9) Yawééé atali motema na nga
il fut content
Yayo aba loli elongi
Pleurant tes remarques

10) Mabé tokosalaka ekofutamaka nase
Yeba awa okoni le vent
Oko buka tempte
Zabolo azo koba na mabe

11) Oyo ayebi sort nayé eza lifelo
Qu’il le veuille ou pas
Ezalokola maki oyo batokisi
Jamais eko bota muana

12) Sita eh, Musampayi eh

13) Osi o sucer nga mingi sukali esili
Na soni ozosala ba samblant neti amour ezali
Prolongation ya nini ozo luka
Mission nayo es’ accomplir

14) Mbondo Sita azaliki komela esalin ye retour
Maloba nayo Mputu nde elengi ata na juré
Etali sakanga kaka nasima
Mbala oyo naboyi

15) Sourire tendresse faut na somba na mbongo
Jamais na kakola
Yeba certitude esila ka…

16) Ezalokola maki ….
Jamais eko bota muana eh
Dedicaces…

17) Nzambe aza bolingo
Alongoli nga na bowumbu ya bolingo ya interet
Nyoso bozoba ya Blandine Mputu
Apesi motema na moto alingi mbongo bolingo te

18) Nzambe aza bolingo
Alongoli nga na bowumbu ya bolingo ya interet
Nyoso bozoba ya Blandine Mputu
Apesi motema na moto alingi mbongo bolingo te

19) Musampayi nako vanda naye alingi nga te
Kasi misolo na nga ko landa
Bolingo eyaka makasi soki omoni nga na mosolo
Ya nga na ye se boye

20) Dedicaces…

21) Nzambe aza bolingo
Alongoli nga na bowumbu ya bolingo ya interet
Nyoso bozoba ya Blandine Mputu
Apesi motema na moto alingi mbongo bolingo te

22) Nzambe aza bolingo
23) Alongoli nga na bowumbu ya bolingo ya interet
Nyoso bozoba ya Blandine Mputu
Apesi motema na moto alingi mbongo bolingo te

Tokendeki bokila elongo na bames amis.
Likonga na nga ekitisaki makaku mingi.
Ntolotolo na nga, ekwesaki pakasa Sammy Bikovie*.
Nga natikela bakabola basaboteur ngai.
Bapakola makila na mibongela na bango.
Mpo balobaka, bango nde baleka chance ya…

Thanks to Rigue DaJinty

Leave A Comments

Comments

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.